Angst - psykolog1 ApS

Klinik for rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Angst og Angstsymptomer:

Hos unge er angst ofte et resultat af, at deres naturlige stressreaktion ved en fejl er blevet forstærket, således den
unge oplever forkerte signaler i sin bevidsthed. De mest almindelige symptomer er disse:
Det er vigtigt at få normaliseret den unges stressreaktions mønster inden problemerne udvikler sig til egentlige
psykiske lidelser som depression, generaliseret angst eller social fobi.

Angst og angstsymptomer hos børn og unge må derfor ikke ignoreres. Angst kan påvirke unges uddannelses muligheder og deres sociale liv. De unge udvikler sig til sunde voksne gennem deres sociale samspil med andre unge i skolen, på gymnasiet eller gennem deres ungdomsuddannelse. Denne udvikling er med til at forme de unge som mennesker, og den har stor betydning for hele deres fremtid.

Psykolog 1 tilbyder behandling af børn og unge med angstproblemer.

Behandlingen udføres typisk som gruppeterapi, men kan også tilbydes som individuel behandling.

Angstterapigruppen:
En terapigruppe består typisk af 5-6 unge samt en psykolog/terapeut.
Terapigrupperne mødes hver anden uge i 2 timer, hvor psykologen leder mødet.
Terapigrupper oprettes efter behov.
Typisk vil en terapigruppe mødes seks gange i et terapiforløb.

Gennem møderne i terapigruppen får de unge hjælp til hver især at fortælle om deres oplevelser med  angst. Det vil give dem oplevelsen af, at de ikke er alene med deres  individuelle vanskeligheder. Når angsten forklares og afmystificeres, så bliver den ufarlig. Dernæst får de unge metoder både til at håndtere deres angst og til at forebygge at ny angst opstår.
Endelig hjælpes de unge med at benytte metoderne ved at beskrive deres egne erfaringer med brugen af dem.Du kan hente en folder om angst og Psykolog 1's muligheder for behandling her:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold