Autismespektrum forstyrrelser - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Autismespektrumforstyrrelser.

Autismespektrumforstyrrelser er en gennemgribende udviklingsforstyrrelser, der typisk har afgørende betydning for barnets udvikling og trivsel. Derfor er det vigtigt, at disse udviklingsforstyrrelser afdækkes så tidligt som muligt i barnets eller den unges liv.

Psykolog1 har stor erfaring med undersøgelse og udredning af autismespektrum forstyrrelser hos børn og unge. Undersøgelserne gennemføres typisk ved brug af samtaler med barnets omsorgspersoner, gennem observationer ar barnet alene og i samspil med andre samt ved brug af psykologisk undersøgelse og testning blandt andet med anvendelse af SRS-2 (Social Responsiveness Scale) og ADI-R (Autistisk Diagnostisk Interview).

Undersøgelsen vil typisk resultere i en vurdering med beskrivelse af barnets aktuelle situation og dets kognitive og sociale kompetencer samt dets støttebehov. undersøgelsen kan eventuelt suppleres med en psykiatrisk udredning.

Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold