Forbedring af tilknytning og relationer - psykolog1 ApS

Klinik for rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Tilknytning og relationer.

Alle mennesker vil livet igennem være nødt til og have behov for at have kontakt til andre mennesker, hvor de skal indgå i sociale relationer. De gælder allerede fra den tidlige barndom, hvor vi indgår i relationer til andre børn i børnehaver og skole. Senere vil mennesker indgå i relationer til kolleger på arbejdet og til partnere og venner i privatlivet.

Mennesker danner relationer og indgår i sociale sammenhænge på baggrund af deres tilknytningsmønstre. Grundlaget for disse tilknytningsmønstre bliver skabt i vores tidligste barndom og tilknytningsmønstrene udvikles gennem vore opvækst, hvorefter de påvirker os resten af vores liv som voksne gennem vores tilknytningsadfærd, der er et udtryk for, hvordan vi møder og skaber relationer til andre mennesker.

Den trygge tilknytningsadfærd:
Den voksne med en tryg tilknytningsadfærd vil være generelt møde andre med stor tillidfuldhed og dermed være tilllidsfuld i forhold til andre mennesker. Vedkommende vil altid være parat til at bede andre om hjælp til at løse opgaver eller vanskeligheder i sikker formodning om, at de også vil modtage hjælpen. Samtidig vil personer med en tryg tilknytningsadfærd både være i stand til at føle sig ansvarlig for sine egne handlinger og til frivilligt at påtage sig dette ansvar over for andre. De vedkender sig uden vanskeligheder deres fejl, som de gerne påtager sig skylden for.

Den ambivalente tilknytningsadfærd:
Den voksne med en ambivalent tilknytningsadfærd vil ofte kunne opleves som uselvstændig eller usikker på sig selv. Personen vil have tendens til at nære bekymring eller måske endda udvise frygt for at blive forladt eller miste andres opmærksomhed. Derfor vil vedkommende ofte være meget optaget af at skulle tilfredsstille andre. Samtidig vil personer med et ambivalent tilknytningsmønster væsentligst føle, at de skal stå til ansvar over for sig selv, men også at de kan have vanskeligt med at gøre det. De vil modvilligt påtage sig at stå til ansvar over for andre, hvilket de næsten vil opfatte som et overgreb. De vil kunne erkende fejl, men de vil ofte projicere skylden for fejlen over på andre.

Den undgående tilknytningsadfærd:
Den voksne med en undgående tilkntningsadfærd udviser en klar tendens til helst at ville klare alle ting selv. Personen holder afstand til andre og oplever ofte sig selv som noget helt specielt med en udtalt uafhængigheden af andre. Personen vil tit kunne opleves som følelsesmæssigt kold, mens vedkommende gennem et forstørret selvbillede vil søge at kompensere for sit lave selvværd. Samtidig vil personer med en undgående tilknytningsadfærd være tilbøjelige til at ignorere følelser samt bagatellisere vanskelige hændelser. De vil også føle, at de stort set kun skal stå til ansvar over for dem selv, og de vil derfor ofte skulle påtvinges at stå til ansvar over for andre. Hvis de trods dette anerkender en fejl, vil de tilsvarende ofte projicere både fejlen og skylden for den over på andre.

Den desorganiserede tilknytningsadfærd:
Deen voksne med en desorganiseret tilknytningsadfærd vil typisk kunne opleves som kendetegnet ved en generel usikkerhed og utryghed, der gør, at personen konstant virker til at være på vagt overfor alle og alting. Personen vil udvise en generel mistillid til andre, og vedkommende vil ofte føle sig hjælpeløs og være tilbøjelig til at undlade at involvere sig emotionelt i andre. Personen vil også have en begrænset selvforståelse, ligesom vedkommende vil kunne opleve vanskeligheder i forhold til at regulere sine følelser, hvilket i værste fald kan resultere sig i, at vedkommende isolerer sig i sin egen private verden, der er etableret gennem og fyldt med fantasifuld eller drømmeagtig tænkning. Personen vil i nogen grad kunne vedkende sig fejl, men fejlen bliver næsten altid bagatelliseret og den årsag tilskrevet udefra kommende forhold.

Jeg har stor erfaring i at undersøge og afdække tilknytningsmønstre og beskrive tilknytningsadfærd hos voksne gennem en kombination af samtale og psykologisk testning. Undersøgelsen vil ofte indgå som et grundlag for en terapetisk behandling.


Du kan læse mere om tilknytning og tilknytningsmønstre her:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold