Forældrekompetencer - psykolog1

Title
Gå til indhold
Familieundersøgelser


Forældrekompetencer.

Psykolog1 har meget stor erfaring med at gennemføre forældrekompetenceundersøgelser.

Således har Psykolog1 i 2019 rundet 100 gennemførte undersøgelser af forældrekompetencer .

Undersøgelserne gennemføres og vurderingen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetencevurderinger af juni 2011.

Der ligger et link til retningslinjerne sammen med klinikkens informationsmateriale.

Vore forældrekompetenceundersøgelser tager altid udgangspunkt i barnets funktionsniveau og udviklingsbehov, i forhold til hvilke den skriftlige vurderingen beskriver forældrenes personlighedsmæssige ressourcer, tilknytningsmønstre og udviklingspotentiale samt samlede forældrekompetencer.

Vore forældrekompetenceundersøgelser er typisk af intervenerende karakter, for at vi på den måde kan vurdere forældrenes udviklingspotentiale både i forhold til eventuelle personlighedsmæssige vanskeligheder og i forhold til den generelle indlæringsevne og villighed.

Vurderingen beskriver på grundlag af observationer og eventuelt psykologisk testning tilknytningen mellem forældre og barn samt forældrenes eventuelle behov for hjælp og støtte i forhold til at imødekomme barnets behov, således der kan gives en samlet beskrivelse af barnets funktionsniveau, dets behov og forældrenes aktuelle muligheder for og evner til at imødekomme disse behov.

Vi kan videre tilbyde, at en forældrekompetence undersøgelser udføres med to samarbejdende psykologer, i samarbejde mellem en psykolog og en erfaren familieterapeut eller i samarbejde mellem en psykolog og en socialrådgiver, hvis det ønskes.

  
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold