Funktion og trivsel - psykolog1

Title
Gå til indhold
Familieundersøgelser


Funktion og trivsel.

Det sker mange ting i løbet af en almindelig hverdag i en familie, og det er vigtigt, at hverdagen fungerer for alle familiens medlemmer for, at de kan trives.

Psykolog1 har stor erfaring med at undersøge og vurdere funktionaliteten i en famile, hvor de forhold der eventuelt er med til at hæmme en families funktionalitet bliver afdækket. Samtidig kan det beskrives, hvilke indsatser der antages at ville bidrage til at få familien til at fungere bedre.

En undersøgelse af funktionaliteten i en familie vil typisk omfatte både observationer af samspillet i familien og en afdækning af de enkelte familie medlemmers personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder sammen deres individuelle adfærds- og tilknytnings mønstre gennem samtaler og psykologisk testning.

Undersøgelsen kan efterfølgende resultere i enten en skriftlig vurdering, der kan anvendes til at der tilbydes familien en udviklende støtte i hjemmet eller som grundlag for en klinisk, familieterapeutisk behandling her eller andetsteds.  
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold