Generelt - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Forældrekompetenceundersøgelser:

Psykolog1 har meget stor erfaring med at gennemføre forældrekompetenceundersøgelser.
Således har Psykolog1 over de seneste 10 år
gennemført mere end 100 undersøgelser af forældrekompetencer .

Undersøgelserne gennemføres og vurderingen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetencevurderinger, hvor den seneste er fra januar 2021.

En forældrekompetenceundersøgelse skal altid tage udgangspunkt i det konkrete barns aktuelle trivsel, barnets funktionsniveau og udviklingsmæssige behov.  Forældrekompetenceundersøgelsen har her til formål, at den ud fra det kommunale opdrag skal kortlægge det  relationelle miljø hos forældrene og sammenholde dette med barnets eller børnenes  udviklingsniveau og udviklingsmæssige behov.

Ved kortlægningen af det relationelle miljø hod forældrene identificeres både forhold, der befordrer udvikling, og forhold, der vedligeholder eller fremmer en  negativ udvikling hos barnet. Derved belyses det, hvorvidt forældrene er i stand til at imødekomme det konkrete barns basale og udviklingsmæssige behov.

En forældrekompetenceundersøgelse omfatter derfor både en undersøgelse af forældrene samt af barnets trivsel, dets funktionsniveau og udviklingsmæssige behov.

Psykolog1 tilbyder at udføre forældrekompetenceundersøgelser med to samarbejdende psykologer, i samarbejde mellem en psykolog og en erfaren familieterapeut eller i samarbejde mellem en psykolog og en socialrådgiver, hvis det ønskes.

Her finder du Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence undersøgelser af januar 2021:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold