Indhold - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Indhold af og pris for Forældrekompetenceundersøgelser.

Med henblik på at opfylde Socialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetenceundersøgelser af januar 2021 vil undersøgelser udført af Psykolog1 med mindre andet aftales typisk indeholde følgende:

En gennemgang af relevante sagsakter.

En undersøgelse af barnets funktions- og udviklingsniveau samt en vurdering af barnets tilknytning til forældrene.
Dette kan ske gennem samtaler med barnet, hvori der også kan indgå et Child Attachment Interview afhængigt af barnets alder, psykologisk testning af barnet i forhold til dets emotionelle og relationelle situation, hvilket kan være med Strength and Difficulties Questionnaire og Beck Youth Inventories, samt gennem observationer af barnet i såvel strukturerede som ustrukturerede samspil med forældrene.

Undersøgelser af forældrenes realtionelle forhold gennem samtaler, hvori kan indgå et Adult Attachment Interview og en vurdering i henhold til Emotional Mentalizing Scale, samt de nævnte observationer af såvel struktureret som ustruktureret samspil mellem forældrene og barnet. Hertil gennemføres testning af forældrenes realtionelle ressourcer typisk med Inventory of Interpersonal Problems og Thematic Apperception Test.

Videre undersøges forældrenes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder gennem testning med Personality Assesment Inventory og NEO-PI-3, der vurderes samlet at give et meget retvisende billede heraf.

Den generelle forældrefunktion hos forældrene vurderes ud over observationerne af samspillet med barnet også med Parenting Stress Inventory.

Endelig vurderes udviklingspotentialet hos den enkelte forælder gennem testning af forælderens kognitive kompetencer enten med Wechslers Adult Intelligence Scale, Intelligence Structure Test eller Schneider-Omens Nonverbal Intelligence Test.

Psykolog 1 ApS har med nogle kommuner aftale om udarbejdelse af undersøgelser, hvor der er aftalt en særlig fast pris for de enkelte undersøgelser uanset antallet af voksne og børn i familien.

Her kan du hente en beskrivelse af indholdet af Psykolog 1's undersøgelser  forældrekompetencer:
Her finder du en oversigt med angivelser af tidsforbrug ved og formål med undersøgelsen.
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold