Kognitive færdigheder og PPV - psykolog1

Title
Gå til indhold
Undersøgelser af børn og unge


Kognitive færdigheder og PPV.

Børn og unge skal på deres vej gennem skolen tillære sig de færdigheder, der skal benytte som voksne for at kunne skabe sig selv en meningsfuld og tilfredsstillende voksentilværelse. Derfor er det vigtigt, at barnet får det optimale læringsmæssige udbytte af sin skolegang.

Psykolog1 har stor erfaring med udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger af børn, hvor barnets indlæringsmæssige kompetencer afdækkes gennem observationer og psykologisk testning af barnet samt samtaler med barnet omsorgspersoner.

Vurderingens omfang kan variere fra undersøgelse og beskrivelse af enkelte specifikke vanskeligheder til vurdering af barnets generelle skoleparathed, eller barnets kognitive udviklingsniveau, hvor der samtiidg kan gives anbefalinger i forhold til egnede og hensigtsmæssige indsatser til styrkelse af barnets udvikling og læring.
  
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold