Kritik fra Psykolognævnet - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
BEMÆRKNINGER TIL KRITIK FRA PSYKOLOGNÆVNET
af autoriseret psykolog Henry Drøscher

Psykolog Henry Drøscher fik i 2021 alvorlig kritik af Psykolognævnet i forbindelse med, at han havde lavet en udtalelse omkring en forældrekompetenceundersøgelse udarbejdet af to andre psykologer. Da familien efterfølgende klagede til Ankestyrelsen over psykologernes forældrekompetenceundersøgelse, fandt Ankestyrelse på baggrund af familiens klage, at der skulle udarbejdes en ny forældrekompetenceundersøgelse på de pågældende forældre.

Forældrene sendte også en klage til Psykolognævnet over de to psykologer på grund af deres forældrekompetenceundersøgelse, og ved klagen til Psykolognævnet havde Forældrene sammen med klagen også fremsendt Henry Drøscher's udtalelse omkring forældrekompetenceundersøgelsen.

På baggrund af forældrenes henvendelse fandt Psykolognævnet grundlag for at rejse en tilsynssag mod Henry Drøscher, hvor nævnet endte med vurdere, at autoriseret psykolog Henry Drøscher i sin udtalelse ikke havde nøjedes at vurdere forældrekompetenceundersøgelsen i forhold til, hvorvidt den var udført på en fornuftig måde, og om den indeholdt de elementer, som han syntes, den burde indeholde. Nævnet vurderede, at han i sin udtalelse også beskrev, hvad han mente, der burde have været gjort i sagen.

Nævnet vurderede videre, at autoriseret psykolog Henry Drøscher burde have inddraget flere elementer fra vurderingen i sin udtalelse, så den havde givet et mere fyldestgørende billede af familiens situation, ligesom han generelt burde have inddraget flere oplysninger fra sagen, fordi han burde have indset, at forældrene ville bruge udtalelsen over for en myndighed til at vise deres utilfredshed med forældrekompetenceundersøgelsen.

Det er klart, at klinikken vil lytte til den alvorlige kritik fra Psykolognævnet i forhold til de elementer, som
kritikken fokuserer på. Det vil fremadrettet derfor få betydning for, hvorvidt og hvordan klinikken vil forholde sig til og udtale sig om erklæringer udarbejdet af andre psykologer.

Desværre har klinikken oplevet, at nogle kommuner på grund af Psykolognævnets alvorlige kritik er blevet bekymrede for at benytte autoriseret psykolog Henry Drøscher i forbindelse med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser, hvorfor vi gerne vil understrege, at kritikken IKKE omhandler en undersøgelse, der er udarbejdet af Henry Drøscher.Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold