Kursus for forældre til autister - psykolog1

Title
Gå til indhold
Rådgivning og kurser


Hverdagen for et barn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Det stiller særlige krav at være forælder til et barn med en autismespektrumforstyrrelse. Derfor tilbyder psykolog1 kurser til disse forældre, hvor barnets udfordringer og særlige behov gennemgås, og hvor det beskrives, hvordan de bedst muligt imødekommes i hverdagen.

Kurset giver forældrene et indblik i, hvardan de bedst muligt støtter deres barn i dets udvikling, således de på bedst mulige måde kan hjælpe barnet frem mod en for barnet hensigtsmæssig, tilfredstillende og meningfuld voksentilværelse.

   
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold