Mentalisering og tilknytning - psykolog1

Title
Gå til indhold
Terapeutisk behandling > VoksneMentalisering og tilknytning.

Trivsel i hverdagen har også sammenhæng med, i hvilket omfang den enkelte voksne oplever sig tryg i samværet og samspillet med andre voksne og dermed med den voksne tilknytningsmønstre.

Oplevelsen af tryghed i hverdagen hænger også sammen med den enkelte voksnes evne til mentalisering.

Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde. Alle mentaliserer normalt i et eller andet omfang, når de interagerer med andre, men de er sjældent opmærksomme på, at de gør det. For de fleste foregår mentalisering i hverdagen automatisk uden, at de er bevidste om det. Normalt er ingen bevidste om det, selvom de er hele tiden er opmærksomme på deres egne og andres mentale tilstande og tilpasser deres handlinger hertil. Det at meget af vore interaktion med andre forløber ved brug af automatisk mentalisering frigiver mental kapacitet til andre ting.

Evnen til mentalisering er normalt noget, der læres i barndommen under opvæksten, men nogle voksne har ikke fået tilegnet sig evnen til mentalisering. Derfor er de ikke altid i stand til at forstå andre menneskers adfærd og handlinger, hvilket kan gøre dem utrygge i samspillet med andre.

Psykolog1 har stor erfaring med terapeutisk behandling til udvikling af mentaliseringsevnen hos voksne og med terapeutisk behandling til ændring og udvikling af tilknytningsmønstre hos voksne.   
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold