Mentalisering - psykolog1 ApS

Klinik for rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Undersøgelse og udvikling af evnen til mentalisering.

Ved at mentalisere forstår både vores egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande som følelser, tanker, behov, mål og grunde. Vi mentaliserer, når vi er i kontakt med og interagerer med andre, men vi er sjældent opmærksomme på, at vi gør det. Mentalisering foregår oftest automatisk, og uden at vi er bevidste om det, men vi er hele tiden opmærksomme på vores egne og den andens mentale tilstande, og vi tilpasser normalt vores handlinger hertil. Når det meste af vores interaktion med andre på denne måde foregår automatisk, frigiver det mental kapacitet til, at vi samtidig kan foretage os andre ting.

I nogle situationer bruger vi i stedet en form for kontrolleret mentalisering ved at overveje og reflektere over vores egne og andres mentale tilstande i den konkrete situation. På baggrund af vores overvejelser om, hvad de andres adfærd kan skyldes. Ved misforståelser må vi ofte spørge andre herom, således vi i fællesskab kan nærme os en forståelse af misforståelsen og få løst situationen. Kontrolleret mentalisering kan derfor ses som det at forstå misforståelser. Når du mentaliserer, har du så at sige "sind på sinde". Både dit eget og andres. Mentalisering er altså også evnen til at se bag om adfærden og overveje, hvad der ligger bag den.

Dermed bruger du din evne til at mentalisere for at kunne forstå og forholde dig til din egen og andres adfærd. Derfor mentaliserer du hver eneste gang, du indgår i sociale samspil og er i kontakt med eller interagerer med andre. Det er en evne, der ligesom så mange andre af dine evner grundlægges i barndommen og udvikles gennem ungdommen, men det er ikke alle, der i deres barndom og ungdom har de rigtige forudsætninger for at få grundlagt og udviklet denne evne tilstrækkeligt.

Jeg har stor erfaring med at undersøge personers evner for såvel automatisk som kontrolleret mentalisering, ligesom jeg har stor erfaring med at hjælpe personer til at opnå tilstrækkelige evner til mentalisering, til at deres livskvalitet forbedres.


Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold