Personlighedsmæssige ressourcer - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
undersøgelse af personlighedsmæssige ressourcer.

Personlighedsstrukturen udgør det samlede billede af de centrale og forholdsvis varige egenskaber hos et menneske, der karakteriserer dets individuelle væremåde og adskiller det fra andre. Således er nogle mennesker fortinsvis udadvendte, mens andre er mere reserverede, nogle er umiddelbarer, mens andre er sky og generte, nogle er omhyggelige og andre er sløsede. Personligheden kan også siges at adskille sig fra den enkeltes identitet på den måde, at identiteten så at sige er personens opfattelse og forståelse af sig selv, mens personligheden er omverdenens opfattelse af personen.

Psykolog1 har stor erfaring med undersøgelse af den personlighedsmæssige struktur hos voksne og den voksnes kompetencer i forhold til indgåelse i sociale samspil og i forhold til konfliktløsning med mere.

Undersøgelsen gennemføres ved samtaler med den voksne og ved anvendelse af psykologiske test, hvor psykolog 1 typisk anvender Pesonality Assesment Inventory (PAI) sammen med NEO-PI-3, der samlet ofte vurderes at give et meget retvisende billede af klientens personlighedsstruktur.

Undersøgelsen vil typisk resultere i en skriftligvurdering, der beskriver den voksnes personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder. Vurderingen kan efterfølgende danne grundlag for et eventuelt terapeutisk behandlingsforløb eller danne grundlag for anden indsats til afhjælpning af eventuelle kritiske vanskeligheder hos den voksne, som eventuelt kan være, at forskellen mellem identiteten og personligheden er for stor, således personen ikke kan genkende sig selv i sin egen adfærd.

Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold