PPV - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)

Psykolog1 har stor erfaring med udarbejdelse af PPV'er både for private og for skoler eller kommunale PPR afdelinger, hvor barnets indlæringsmæssige kompetencer afdækkes gennem observationer og psykologisk testning af barnet samt samtaler med barnet omsorgspersoner.

Børn og unge skal på deres vej gennem skolen tillære sig de færdigheder, der skal benytte som voksne for at kunne skabe sig selv en meningsfuld og tilfredsstillende voksentilværelse. Derfor er det vigtigt, at barnet får det optimale læringsmæssige udbytte af sin skolegang.

Vurderingens omfang kan variere fra undersøgelse og beskrivelse af enkelte specifikke vanskeligheder til vurdering af barnets generelle skoleparathed, eller barnets kognitive udviklingsniveau, hvor der samtidig kan gives anbefalinger i forhold til egnede og hensigtsmæssige indsatser til styrkelse af barnets udvikling og læring.

En PPV eller Pædagogisk Psykologisk Vurdering er således en vurdering af et barns behov for eventuel mere vidtgående indsats med henblik på at forebygge eller undgå mistrivsel enten fagligt eller socialt. Vurderingen udarbejdes på baggrund af en undersøgelse af barnet i dets læringsmiljø og i hjemmet.

En PPV skal altid forelægges for barnets forældre, og den beskriver barnets udfordringer og behov i forhold til læring og trivsel i skolen. En PPV kan hertil enten beskrive tiltag, der kan styrke barnet socialt og læringsmæssigt, men den kan også indstille til yderligere udredning i psykatrisk regi, såfremt dette skønnes relevant. En PPV er almindeligt gældende i op til et år, hvorefter derved behov kan udarbejdes en ny.
Prisliste for PPV hos Psykolog 1:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold