Pris og indhold af forældrekompetenceundersøgelse - psykolog1

Title
Gå til indhold
Klinikken
 

Indhold af og pris for Forældrekompetenceundersøgelser.

Undersøgelsen vil indeholde:
En gennemgang af relevante sagsakter.
Samtaler med barnets forældre, hvori indgår et tilknytningsinterview.
Observation af samspillet mellem barnet og forældrene ved mindst to lejligheder.
Psykologisk testning af forældrenes interpersonelle færdigheder (typisk med IIP og TAT).
Psykologisk testning af personlighedsmæssige ressourcer og vanskeligheder (Typisk med PAI).
Eventuel psykologisk testning af forældrefunktion (med PSI).
Samtale med barnet, hvis dette er muligt herunder vurdering af barnets tilknytning til forældrene ved brug af CAI.
Ved mindre børn vurderes tilknytningen med FAST eller observation.
Psykologisk undersøgelse af barnets funktions-, udviklings- og trivselsniveau.

Prisen for en undersøgelse af første forælder til første barn                     kr.   59.000,00

Prisen for undersøgelse af anden forælder til første barn                           kr.   26.000,00

Tillæg pr barn for hvert barn ud over det første af samme forældre          kr.      5.000,00

Du kan downloade en oversigt over indhold af og priser for forældrekompetenceundersøgelser fra psykolog1 her: Indhold af og pris for forældrekompetenceundersøgelse 2020.

Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold