Priser - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Vejledende priser for psykologiske undersøgelser og testning:
(Gældende fra 1/1 2022)

Kognitiv testning af børn:
Kognitiv testning af børn og unge udføres med enten WPPSI, WISC-V eller SON-R afhængigt af barnet.
Prisen for en kognitiv testning af et barn inklusiv skriftlig rapport udgør kr. 6.400,00

Kognitiv testning af voksne:
Kognitiv testning af voksne udføres med enten WAIS-IV, IST-R eller SON-R individuelt vurderet.
Prisen for en kognitiv testning af voksen inklusiv skriftlig rapport udgør kr. 6.400,00

Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn:
Undersøgelse og testning af eksekutive funktioner hos børn udføres med BRIEF eller CONNERS-3 efter opgaven.
Prisen for testning af eksekutive funktioner hos børn med BRIEF inklusiv skriftlig rapport udgør kr. 6.000,00 og med CONNERS-3 inklusiv skriftlig rapport kr. 7.500,00

Undersøgelse af eksekutive funktioner hos voksne:
undersøgelse og vurdering af eksekutive funktioner hos voksne udføres med BRIEF.
Prisen for testning ef eksekutive funktioner hos voksne inklusiv skriftlig rapport udgør kr. 5.000,00

Undersøgelse og testning af personlighedsmæssige og relationelle forhold hos børn:
Undersøgelse, testning og vurering af relationelle forhold hos børn udføres med CAI, SRS-2, TAT eller CAT samt BYI.
Prisen for testningerne udgør for CAI kr. 4.500,00, for SRS-2 kr. 2.400,00, for TAT eller CAT kr. 3.800,00 og for BYI kr. 3.000,00

Undersøgelse og testning af personlighedsmæssige og relationelle forhold hos voksne:
Undersøgelse, testning og vurdering af personlighedsmæssige og relationelle forhold hos voksne udføres med IIP, PAI, NEO-PI-3, AAI, EMS, SRS-2 og TAT.
Prisen for testningerne udgør for IIP kr. 3.800,00, for PAI kr. 6.400,00, for NEO-PI-3 kr. 6.600,00, for AAI kr. 4.500,00, for EMS kr. 3.800,00, for SRS-2 kr. 2.400,00 og for TAT kr. 3.800,00

Undersøgelse og vurdering af omsorgs- eller forældrefunktionen hos voksne:
Undersøgelse, testning  og vurdering af forældrefunktionen hos voksne udføres med MIM-P og PSI.
Prisen for testningerne udgør for MIM-P kr. 4.000,00 og for PSI kr. 2.400,00.

De anførte priser er gældende ved undersøgelse og administration af testninger udført i Psykolog1's klinik. Undersøgelser og administration af testningerne kan tilbydes udført på anden lokalitet mod tillæg for transport som ved udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger.

Pædagogisk Psykologisk Vurdering af et barn:
Undersøgelsen vil som udgangspunkt omfatte psykologisk testning med BRIEF, WISC eller WPPSI, BYI og SDQ foruden observation af barnet i en læringssituation og samtaler med barnet, barnets forældre og barnets lærere. Prisen for en PPV udgør herefter kr. 16.500,00 hvortil kommer godtgørelse for rejsetid med kr. 800,00 pr time og kørsel i henhold til Statens takster kr. 3,51 pr. Km.

Aflysning af en aftalt undersøgelse skal ske senest dagen før den aftalte tid. Udeblivelse fra en aftalt undersøgelse eller afbud meddelt senere end angivet vil indebære betaling af fuld timebetaling for den til undersøgelsen afsatte tid, mens aflysning af en aftalt undersøgelse som angivet afværger betaling.Du kan hente prislister over psykologiske testninger samt psykologiske undersøger hos Psykolog 1 her:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold