Priser - psykolog1 ApS

Klinik for rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Priser
(Gældende pr. 1/1 2022)

Uanset opgaven beregnes en pris med kr. 1.000,00 pr. påbegyndt time

En typisk konsultation/samtale vil andrage 50 minutter.

Sygesikring: Psykolog1 har ikke overenskomst med sygesikringen, så det er ikke muligt få tilskud til betalingen derfra. Det gælder også ved lægehenvisning. Ved medlemsskab af Sygeforsikringen Danmark, dækning af en privat eller arbejdsgiverbetalt forsikring, kan du få tilskud herfra. Efter aftale med forsikringsselskaber kan hel eller delvis afregning eventuelt ske direkte med selskabet.

Øvrig betaling for konsultationer finder sædvanligvis sted ved konsultationens start med mindre andet er aftalt forud for konsultationen.

Aflysning af en aftalt konsultation skal ske senest dagen før den aftalte tid, hvor aflysning af en aftalt konsultation afværger klientbetaling. Ved afbud meddelt samme dag forbeholdes ret til opkrævning af halv klientbetaling. Udeblivelse fra en aftalt konsultation uden afbud vil indebære betaling af fuld klientbetaling.

Priserne er gældende ved samtaler gennemført i klinikken i Slagelse.

Andet:
Udføres opgaven på anden lokalitet tillægges godtgørelse for rejsetid med kr. 800,00 pr påbegyndt time og for kørsel i henhold til Statens takster med kr. 3,50 pr Km.

Tillæg for aften og weekendopgaver: På hverdage (mandag til torsdag) efter kl. 18.00 beregnes aftentillæg svarende til 50% af normal timetakst, og i tidsrummet fra fredag klokken 16.00 til mandag klokken 09.00 beregnes weekendtillæg svarende til 100%normal af timetakst.

Statusudtalelser og vurderinger udarbejdes og afregnes i henhold til aftale mellem Kommunernes Landsforening og Dank Psykolog Forening.

Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold