Priser - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Prisliste for terapeutiske behandlinger:

Kliniske/terapeutiske samtaler med psykolog:
(Pr. konsultation ved psykologsamtaler, gældende pr. 1/1 2022)

Individuelle samtaler med voksne (16 år eller ældre):
Pr. konsultation: Kr. 1.200,00

Samtale eller terapi med børn (under 16 år) i flg. med voksen:
Pr. konsultation: Kr. 1.400,00

Samtaler med par (parterapi) eller anden grp. på 2 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 1.600,00

Samtaler med familier (familieterapi) eller grp. på 3-5 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 2.400,00

Kliniske/terapeutiske samtaler med psykoterapeut eller familieterapeut:
(Pr. konsultation ved psykologsamtaler, gældende pr. 01. januar 2020)

Individuelle samtaler med voksne (16 år eller ældre):
Pr. konsultation: Kr. 800,00

Samtale eller terapi med børn (under 16 år) i flg. med voksen:
Pr. konsultation: Kr. 850,00

Samtaler med par (parterapi) eller anden grp. på 2 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 1.200,00

Samtaler med familier (familieterapi) eller grp. på 3-5 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 1.600,00

En konsultation regnes som en samtale på 50 minutter dog som 90 minutter ved familieterapi, parsamtaler eller gruppesamtaler.

For behandlingsgrupper til unge med angst tilbydes en særlig pris på kr. 2.000,00 for deltagelse i et behandlingforløb på seks sessioner á to timer fordelt over en periode på tre måneder.

For behandlingsgrupper til unge med spilafhængighed tilbydes et behandlingsforløb med deltagelse i en behandlinggruppe to timer ugentligt til en særlig pris af kr. 200,00 pr. gang.

Sygesikring: Psykolog1 har ikke overenskomst med sygesikringen, så det er ikke muligt få tilskud til betalingen derfra. Det gælder også ved lægehenvisning. Ved medlemsskab af Sygeforsikringen Danmark, dækning af en privat eller arbejdsgiverbetalt forsikring, kan du få tilskud herfra. Efter aftale med forsikringsselskaber kan hel eller delvis afregning eventuelt ske direkte med selskabet.

Øvrig betaling for konsultationer finder sædvanligvis sted ved konsultationens start med mindre andet er aftalt forud for konsultationen.

Aflysning af en aftalt konsultation skal ske senest dagen før den aftalte tid. Udeblivelse fra en aftalt konsultation eller afbud meddelt senere end angivet vil indebære betaling af fuld klientbetaling, mens aflysning af en aftalt konsultation som angivet afværger klientbetaling.

Kørselstillæg ved møder eller konsultation hos klienten: Afregnes i forhold til forbrugt tid med kr. 800,00 pr. påbegyndt time + kørselsgodgørelse i.h.t. Statens takster, der udgør kr. 3,51/Km i 2022

Andre psykologfaglige opgaver, herunder skriftlige arbejder, vurderinger og lignende afregnes i forhold til tidsforbrug. Tidsforbruget sættes som udgangspunkt til mindst 1 time. Timeprisen udgør kr. 1.200,00 for den første time og kr. 1.100,00 for følgende timer.

Videre beregnes tillæg for aften og weekendopgaver således: På hverdage (mandag til torsdag) efter kl. 18.00 beregnes aftentillæg svarende til 50% af normal timetakst, og i tidsrummet fra fredag klokken 16.00 til mandag klokken 09.00 beregnes weekendtillæg svarende til 100%normal af timetakst.

Statusudtalelser og vurderinger udarbejdes og afregnes i henhold til aftale mellem Kommunernes Landsforening og Dank Psykolog Forening.Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold