Priser - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Prisliste for psykologiske undersøgelser, vurderinger og terapeutiske behandlinger:
(Gældende pr. 1/1 2022)

Undersøgelser omfatter ofte psykologisk testning.
Du kan på linket i siden finde Psykolog 1's priser for psykologiske testninger.

Større udrednings- eller undersøgelsesopgaver aftales individuelt og udføres efter opdrag.
Afregningen sker i forhold til tidsforbrug med mindre der aftales en fast pris.
Fast pris kan aftales for større opgaver som eksempelvis børneundersøgelser, udredninger eller kompetencevurderinger.

Tidsforbruget sættes til  mindst 1 time.

Timeprisen ved udrednings- eller undersøgelsesopgaver udgør som udgangspunkt kr. 1.200,00 for første time herefter kr. 1.100,00 for følgende timer.

Aflysning af en aftalt undersøgelse skal ske senest dagen før den aftalte tid. Udeblivelse fra en aftalt undersøgelse eller afbud meddelt senere end angivet vil indebære betaling af fuld timebetaling for den til undersøgelsen afsatte tid, mens aflysning af en aftalt undersøgelse som angivet afværger betaling.

Familiebehandling uanset om der er tale om klinisk, terapeutisk behandling eller familiebehandling i hjemmet aftales prisen individuelt i henhold til den enkelte opgave.

Der beregnes kørselstillæg ved familiebehandling, møder eller konsultationer udenfor klinikken i forhold til kørsel og forbrugt tid, hvor der beregnes for rejsetid med kr. 800,00 pr. påbegyndt time, mens kørsel beregnes med kørselsgodtgørelse efter Statens takster aktuelt kr. 3,51/Km.

Her finder du Psykolog 1's priser for psykologiske testninger:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold