Priser - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Indhold af og pris for Forældrekompetenceundersøgelser.
(gældende pr. 1/1 2022)

Prisen er baseret på en undersøgelse i overensstemmelse medSocialministeriets retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af  forældrekompetenceundersøgelser af januar 2021.

Grundlæggende vil en undersøgelse af den første forælder til det første barn kunne omfatte følgende:

Samtaler og gennemgang af vurdering før aflevering samt møder ved opstart og aflevering svarende til i alt 9 timer.

Psykologisk testning af første forælder med administration, scoring og tolkning af PAI, NEO-PI-3,TAT, PSI, WAIS, IST eller SON samt administration, scoring og tolkning af AAI i forhold til forældrenes refleksive funktion og tilknytning og EMS i forhold til deres evne til emotionel mentalisering svarende til i alt 18,0 timer.

Observation af henholdvis struktureret og ustruktureret samspil mellem første forælder og første barn med referat og vurdering af observationer svarende til i alt 6,0 timer.

Gennemgang af sagsakter anslået til i alt 3,0 timer.

Udarbejdelse af skriftlig vurdering anslået til i alt 18 timer

Tidsforbruget ved undersøgelen af den første forælder til det første barn vil således udgøre i alt 56 timer.

Hertil kommer vurderingen af barnets funktions-, udviklingsniveau, der inklusiv psykometriske undersøgelser anslås til at udgøre i alt 5,0 timer

Samlet bliver tidsforbruget for en undersøgelse af forældrekompetencerne hos den første forælder til det første barn på 59 timer, hvorved prisen herfor vil andrage kr. 67.900,00

Er der to forældre beregnes tillæg ved undersøgelsen af den anden forælder, hvor samtalerne med den anden forælder individuelt, ekstra tid ved møder og ved gennemgang af vurdering vil udgøre i alt 7 timer. Den psykologiske testning af den anden forælder vil vøre som ved den første forælder, hvorved den psykologiske testning vil omfatte 18 timer. Gennemgang af sagsakter for anden forælder anslået til 1 time, samt indskrivning af anden forælder i den skriftlige vurdering anslås til 3 timer, således der samlet vil være et ekstra tidsforbrug ved vurdering af den anden forælder på 29 timer. Herved vil tillægget for undersøgelse af en anden forælder udgøre i alt kr. 34.400,00

Såfremt undersøgelsen omfatter mere end en barn beregnes også et tillæg for hvert barn ud over det første barn ved flere børn af samme forældre. Tillægget beregnes på baggrunda af ekstra til til gennemgang af sagsakter for det følgende barn anslået til 0,5 time samt indskrivning af det følgende barn i den skriftlige vurdering anslået til 0,5 time, ligesom der beregnes til funktions-, udviklings- og trivselsvurdering af det følgende barn med anslået 5,0 timer, således det samlede ekstra tidsforbrug for hvert barn ud over det første barn vil udgøre i alt 6.0 timer. Herved bliver merprisen for hvert barn ud over det første barn af samme forældre kr. 7.000,00

Aflysning af en aftalt sessione eller samtale i forbindelse med en undersøgelse skal ske senest dagen før den aftalte tid. Udeblivelse fra en aftalt session eller samtale eller afbud meddelt senere end angivet vil indebære fuld timebetaling for den til sessionen eller samtalen afsatte tid, mens aflysning af en aftalt konsultation som angivet afværger klientbetaling.

Hertil beregnes tillæg for kørsel og rejsetid samt for arbejde på hverdage efter kl. 18.00 eller i weekender og på helligdage. Ovenstående priser er med forbehold for ændringer som eksemplevis særlige krav til eller behov for psykolog testning af forældre, større udredning og vurderinger af børn eller andre særlige omstændigheder, hvor der aftales individuelle priser, ligesom der kan være indgået aftaler om faste priser med visse kommuner.Du kan hente en oversigt over tidsforbruget ved, indholdet af og priser for forældrekompetence undrsøgelser hos Psykolog1 ApS her:
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold