Priser - psykolog1

Title
Gå til indhold
KlinikkenPrisliste for psykologiske undersøgelser, vurderinger og terapeutiske behandlinger:

Større udrednings- eller undersøgelsesopgaver aftales individuelt og udføres efter opdrag.
Afregningen sker i forhold til tidsforbrug. Tidsforbruget sættes til  mindst 1 time.

Timeprisen ved sådanne opgaver udgør som udgangspunkt kr. 1.200,00 for første time herefter kr. 1.100,00 for følgende timer.

Fast pris kan aftales for større opgaver som eksempelvis børneundersøgelser, udredninger eller kompetencevurderinger.

Der beregnes kørselstillæg ved møder eller konsultationer udenfor klinikken i forhold til forbrugt tid i.h.t. Statens takster med kr. 3,50/Km. ligesom der beregnes for rejsetid med kr. 800,00 pr. påbegyndt time.

Kliniske/terapeutiske samtaler med psykolog:
(Pr. konsultation ved psykologsamtaler, gældende pr. 01. januar 2020)

Individuelle samtaler med voksne (16 år eller ældre):
Pr. konsultation: Kr. 1.200,00

Samtale eller terapi med børn (under 16 år) i flg. med voksen:
Pr. konsultation: Kr. 1.400,00

Samtaler med par (parterapi) eller anden grp. på 2 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 1.600,00

Samtaler med familier (familieterapi) eller grp. på 3-5 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 2.400,00

Kliniske/terapeutiske samtaler med psykoterapeut eller familieterapeut:
(Pr. konsultation ved psykologsamtaler, gældende pr. 01. januar 2020)

Individuelle samtaler med voksne (16 år eller ældre):
Pr. konsultation: Kr. 800,00

Samtale eller terapi med børn (under 16 år) i flg. med voksen:
Pr. konsultation: Kr. 850,00

Samtaler med par (parterapi) eller anden grp. på 2 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 1.200,00

Samtaler med familier (familieterapi) eller grp. på 3-5 personer:
Pr. konsultation i alt: Kr. 1.600,00

En konsultation regnes som en samtale på 50 minutter dog som 90 minutter ved familieterapi, parsamtaler eller gruppesamtaler.

Sygesikring: Psykolog1 har ikke overenskomst med sygesikringen, så det er ikke muligt få tilskud til betalingen derfra. Det gælder også ved lægehenvisning. Ved medlemsskab af Sygeforsikringen Danmark, dækning af en privat eller arbejdsgiverbetalt forsikring, kan du få tilskud herfra. Efter aftale med forsikringsselskaber kan hel eller delvis afregning eventuelt ske direkte med selskabet.

Øvrig betaling for konsultationer finder sædvanligvis sted ved konsultationens start med mindre andet er aftalt forud for konsultationen.

Udeblivelse fra en aftalt konsultation eller aflysning af en aftalt konsultation med mindre end to timers varsel vil indebære betaling af fuld klientbetaling, mens aflysning af en aftalt konsultation med mere end to timers varsel afværger klientbetaling.

Kørselstillæg ved møder eller konsultation hos klienten: Afregnes i forhold til forbrugt tid med kr. 800,00 pr. påbegyndt time + kørselsgodgørelse i.h.t. Statens takster, der udgør kr. 3,50/Km i 2019

Andre psykologfaglige opgaver, herunder skriftlige arbejder, vurderinger og lignende afregnes i forhold til tidsforbrug. Tidsforbruget sættes som udgangspunkt til mindst 1 time. Timeprisen udgør kr. 1.200,00 for den første time og kr. 1.100,00 for følgende timer.

Videre beregnes tillæg for aften og weekendopgaver således: På hverdage (mandag til torsdag) efter kl. 18.00 beregnes aftentillæg svarende til 50% af normal timetakst, og i tidsrummet fra fredag klokken 16.00 til mandag klokken 09.00 beregnes weekendtillæg svarende til 100%normal af timetakst.

Statusudtalelser og vurderinger udarbejdes og afregnes i henhold til aftale mellem Kommunernes Landsforening og Dank Psykolog Forening.

Priser for supervision:

Individuel supervision:
En individuel supervisiontime varer 60 minutter.
Individuel supervision udføres i Psyke-logiets klinik.
Ved supervision uden for klinikken tillægges transport.

Individuel supervision af anden faggruppe:
Pr. supervisionstime: Kr. 1.300,00

Individuel supervision af anden psykolog  med henblik på autorisation:
Pr. supervisionstime: Kr. 1.100,00

Gruppe supervision:
Gruppe supervision med anden faggruppe:
Supervisionen vil typisk vare mellem tre og fire timer afviklet ved institutionen.
Tre timers supervision vil være passende ved deltagelse af 4-6 supervisanter ved hver supervision.
Ved 8 supervisanter  anbefales supervisionen udvidet til fire timer. Der anbefales ikke supervison af større grupper.
Pris Kr. 2.500,00 pr. time (min. tre timer) eksklusive transport.

Gruppe supervisions forløb for psykologer med henblik på autorisation.
Ved 3 psykologer vil et typisk supervisonsforløb omfatte 12 gange á 5 timer fordelt over seks måneder.
Ved 2 psykologer vil forløbet omfatte 10 gange á fire timer fordelt over seks måneder.
Her vil prisen for det samlede forløb udgøre kr. 20.000,00 per supervisant.
Gruppe supervision af psykologer med henblik på autorisation udføres i Psykelogiets klinik.
 


  
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold