Sekundær traumatisering - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Udbrændthed og sekundær traumatisering.

Du oplever træthed og utilpashed på grænsen til kvalme bare ved tanken om at skulle på arbejde. Du orker nærmest ikke at tage imod flere klienter. Deres beklagelser, problemer og bortforklaringer er blevet for meget. Du er fyldt op med deres bekymringer. Du mangler energi og oplever en tilbagevendende tristhed. Din lyst til at skulle starte forfra med at hjælpe og forstå en ny klient er nærmest ikke eksisterende. Bare tanken om at skulle det kan give dig lyst til at løbe skrigende bort. Du overvejer at melde dig syg eller skifte job, for at slippe for de daglige opgaver.

Fænomenet hedder ”sekundær traumatisering”.

Det er en alvorlig, men usynlig arbejdsskade, som rammer flere og flere faggrupper, der arbejder med menneskelig lidelse. Derfor er det også en helbredsrisiko, som skal ses i øjnene og forebygges aktivt. Arbejder du med traumatiserede eller på anden måde svært belastede mennesker, er du i højrisiko for at udvikle sekundære traumer, der minder om PTSD. En tilstand hvor du overtager dine klienters traumer på en måde, der spænder ben for dig både professionelt og privat. Det gælder både psykologer, socialarbejdere, præster, politimænd, advokater, tolke, sygeplejere og andre, der enten arbejder med livstruede syge børn og voksne eller arbejder med børn, voksne og familier med alvorlige vanskeligheder i deres hverdag.

Forskningen i hvor mange professionelle, der rammes af sekundær traumatisering, er stadig i sin vorden. Indtil nu er den mest valide forskning amerikansk og har fokus på terapeuter, som arbejder med familievold og seksuelle overgreb samt psykologer i krigs– og katastrofeområder: Helt op til fire ud af fem i disse grupper ligger i nogle af undersøgelserne på grænsen til at udvikle PTSD.

At du ikke har overskud til at tackle dine professionelle udfordringer og føler dig udbrændt, er et typisk symptom på, at du er sekundært traumatiseret. Noget der for mange resulterer i egentligt uønskede sygemeldinger eller jobskift i et forsøg på at undslippe traumerne. Traditionelt har de professionelles egne reaktioner været tabu: Vi taler ikke om det, vi bliver ikke undervist i det, og vi er ikke forberedt på, at det er en del af jobbet. Derfor er det på høje tid, at vi begynder at sætte ord på, hvad der sker med os og vores følelser, når vi professionelt beskæftiger os med mennesker med alvorlige traumer.

Den norske psykolog Per Isdal har på baggrund af egne erfaringer udviklet en effektiv metode til at italesætte følelser og ved hjælp af dette forebygge og behandle udbrændthed gennem sekundær traumatisering. Han kalder metoden for “Lejrbålsmetoden”. Hos Psykolog1 er psykolog Henry Drøscher uddannet og certificeret til at anvende denne metode til forbyggelse og behandling af udbrændthed som følge af sekundær traumatisering.
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold