Styrkelse af selvværd og selvforståelse - psykolog1 ApS

Klinik for rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Styrkelse af selvforståelse og selvværd.

Voksne, der har været udsat for voldsomme og traumatiserende hændelser eller måske omsorgssvigt under deres opvækst, som igen har resulteret i et utrygt tilknytningsmønster. de vil ofte være kendetegnet ved et lavt selvværd. I mange tilfælde har de også en nedsat eller endda utilstrækkelig selvforståelse.

Et lavt selvværd og en utilstrækkelig selvforståelse kan medføre, at disse mennesker ikke får udnyttet deres fulde menneskelige potentiale. De vil også ofte oplevelse en større eller mindre grad af ubehagelig mistrivsel og generel utilfredshed med tilværelsen.

Jeg har stor erfaring med at hjælpe mennesker til at opnå en bedre selvforståelse og et større selvværd, således de i højere grad kan udnytte deres menneskelige potentialer og dermed opnå en større tilfredshed med tilværelsen.
Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold