Tilknytningsmønstre - psykolog1

Title
Gå til indhold
Undersøgelser af voksne


Tilknytningsmønstre hos voksne.

Det trygge tilknytningsmønster.
Den voksne med et trygt tilknytningsmønster vil være generelt tillidfuld i forhold til andre mennesker. Vedkommende vil altid være parat til at bede andre om hjælp til at løse opgaver eller vanskeligheder i sikker formodning om også at modtage hjælpen. Samtidig vil personer med et trygt tilknytningsmønster både være i stand til at føle sig ansvarlige for deres egne handlinger og frivilligt påtage sig dette ansvar over for andre. De vedkender uden vanskeligheder deres fejl, og de påtager sig gerne skylden for fejlen.

Det ambivalente tilknytningsmønster:
den voksne med et ambivalent tilknytningsmønster vil ofte kunne opleves som uselvstændig med tendens til at udvise frygt for at blive forladt eller miste andres opmærksomhed. Samtidig vil personer med et ambivalent tilknytningsmønster væsentligst føle, at de skal stå til ansvar over for sig selv. De vil dog modvilligt kunne påtage sig at stå til ansvar over for andre. De vil i et vist omfang kunne erkende fejl, mens de oftest vil projicere skylden for fejlen over på andre.

Det undgående tilknytningsmønster:
Den voksne med et undgående tilkntningsmønster ses med en tenden til at ville klare alle ting selv. Det holder afstand til andre og oplever sig selv som noget helt specielt med en udtalt uafhængigheden af andre. Den voksne vil ofte kunne opleves som følelsesmæssigt koldt, mens vedkommende gennem et forstørret selvbillede vil søge at kompensere for sit lave selvværd. Samtidig vil den voksne med et undgående tilknytningsmønster være
tilbøjelig til at ignorere følelser eller bagatellisere vanskelige hændelser.

Voksne med et undgående tilknytningsmønster vil føle, at de mest af alt skal stå til ansvar over for dem selv, og de skal derfor ofte påtvinges at stå til ansvar over for andre. Hvis de begår fejl, vil de tilsvarende ofte projicere både fejlen og skylden for den over på andre.

Det desorganiserede tilknytningsmønster:
Deen voksne med et desorganiseret tilknytningsmønster vil typisk opleve en generel mangel på tryghed, der gør, at vedkommende konstant behøver at være på vagt overfor sin utrygge verden. Den voksne derfor vil opleve en generel mistillid til andre, og vedkommende vil ofte føle sig hjælpeløs og være tilbøjelig til at undlade at involvere sig emotionelt i andre.

Den voksne vil også kun have en begrænset selvforståelse, ligesom vedkommende vil kunne opleve vanskeligheder i forhold til at regulere sine følelser, hvilket i værste fald kan resultere sig i, at vedkommende isolerer sig i sin egen private verden, der er etableret gennem og fyldt med fantasifuld eller drømmeagtig tænkning.


Psykolog1 har stor erfaring i at undersøge og afdække tilknytningsmønstret hos voksne gennem en kombination af samtale og psykologisk testning. Undersøgelsen kan indgå som et element i anden undersøgelse eller som en selvstændig undersøgelse, der typisk vil danne grundlag for en terapetisk behandling, såfremt der konstateres behandlingskrævende forhold i den voksnes tilknytningsmønstre.

Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold