Trivsel og og tilknytning - psykolog1

Title
Gå til indhold
Undersøgelser af børn og unge


Trivsel og tilknytning.

For at børn kan udvikle sig optimalt, er det vigtigt, at de trives i deres hverdag. Der gælder både i hjemmet, i familien, i daginstitutionen eller i skolen.

Psykolog1 har stor erfaring i at undersøge og vurdere, hvorvidt børn er i god trivsel eller ikke.

Vi har ligeledes stor erfaring med at vurdere, hvorvidt barnet har en sund og hensigtsmæssig tilknytningsrelation til sine primære omsorgspersoner, ligesom vi kan beskrive årsagerne til barnets eventuelle mistrivsel eller tilknytningsmæssige vanskeligheder.

Psykelogiet undersøger barnet ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor barnets trivsel eller tilknytningsrelationen til dets omsorgspersoner undersøges både i forhold til hjemmet og til skole eller institution, således der tegnes et samlet billede af barnets vanskeligheder set ud fra barnets perspektiv.

 
  
Psykolog1 aps, Lindevej 2, 4200 Slagelse, tlf. 40743401
www.psykolog1.dk, mail@psykolog1.dk, CVR 40310789
Tilbage til indhold