Trivsel og udvikling - psykolog1 ApS

Klinik for undersøgelse og vurdering af samt rådgivning til og behandling af børn og familier
Gå til indhold
Undersøgelse af trivsel og udvikling:

For at børn kan udvikle sig optimalt, er det vigtigt, at de trives i deres hverdag. Der gælder både i hjemmet, i familien, i daginstitutionen eller i skolen.

Psykolog1 har stor erfaring med at vurdere, hvorvidt barnet har en sund og hensigtsmæssig tilknytningsrelation til sine primære omsorgspersoner, og vi har ligeledes erfaring med at beskrive mulige årsager til barnets eventuelle mistrivsel eller tilknytningsmæssige vanskeligheder.

Psykolog1 undersøger barnet i henhold til Socialstyrelsens retningslinjer og ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor barnets trivsel eller tilknytningsrelationen til dets omsorgspersoner undersøges både i forhold til hjemmet og til skole eller institution, således der tegnes et samlet billede af barnets vanskeligheder set ud fra barnets perspektiv.

Psykolog 1 ApS
Langes Gård 26, st.
4200 Slagelse
Tlf. 4074 3401
mail@psykolog1.dk
CVR 40310789
Tilbage til indhold